Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

BEMC maakt blijvend het verschil

BEMC verricht activiteiten op het terrein van Bestuur, Executive Management en Consultancy (BEMC). Deze activiteiten staan alle in het teken van verandering, vernieuwing, positionering en professionalisering in (bestuurlijk) complexe organisaties. Hier spelen vaak uiteenlopende belangen en onderwerpen. En dit vormt precies de rode draad in de loopbaan van Joost Struijk van BEMC.

Ondernemend en resultaatverantwoordelijk executive (interim) manager voor transformaties en transities, die gericht zijn op de versterking van de organisatie-continuïteit. In zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs en overheid. Veelal op snijvlak publiek - privaat.

Mijn kennis, ervaring en vaardigheden zijn goed inzetbaar in situaties waar structurele, strategische veranderingen respectievelijk fundamentele aanpassingen in de organisatie aan de orde zijn. Waar deze moeten worden doorgevoerd en vertaald naar werkprocessen die haalbaar, werkbaar en maakbaar zijn. In organisaties waar de slag naar het realiseren van efficiency en effectiviteit en ook bedrijfsmatig werken moet worden gemaakt.

Zoekt u iemand die structurele veranderingen en aanpassingen in uw organisatie kan realiseren, dan kan BEMC blijvend het verschil maken.