Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

Executive Management


Opdracht bij Gemeente Vlaardingen afgerond

Opdracht was de continuïteit van de afdeling waarborgen in de aanloop naar de vorming van het participatiebedrijf Stroomopwaarts: een samenwerkingsverband van 3 sociale diensten en 3 werkleerbedrijven (SW) van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Verantwoordelijk voor Bijstand (2245 mensen), de Sociale Werkvoorziening (ca. 400 medewerkers) en de schuldhulpverlening. Afdeling met 145 fte medewerkers. Het opzetten van een nieuwe organisatie – naast het dagelijkse werk en invoering van de Participatiewet – is geen sinecure. Er is veel werk verzet in samenwerking met de andere gemeenten en daarbij ‘is de winkel opengebleven en de verkoop gewoon door gegaan’. Om ‘schoon over te gaan’ zijn de volgende acties ingezet.

Actieplan: wat moet er nog gebeuren voordat alle medewerkers overgaan naar de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts? Wat is haalbaar en maakbaar? En ‘zonder dat het lijntje breekt’! Dat is in goed overleg met het Management Team opgesteld en met alle medewerkers gedeeld, zodat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt. Helaas loopt in heel Nederland - en zo ook in Vlaardingen - het bijstandsbestand op en is de uitstroom lager dan de instroom. De vraag is: waar wordt een EURO het effectiefst ingezet ? Daarvoor is de ‘actie ken uw klant’ gestart.

Actie KEN UW KLANT

Daarvoor is nodig dat de primaire processen van de gemeentelijke diensten op orde zijn. Daarom is in Vlaardingen de actie KEN UW KLANT opgezet en het werkproces om het bestand te screenen op mogelijkheden van kandidaten op ‘participeren of re-integreren’ of alleen een ‘uitkering verstrekken’ optimaal ingericht. De participatiewetgeving geeft gemeenten de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden een ‘tegenprestatie’ te laten verrichten voor hun uitkering. Daarvoor is een goed profiel van de kandidaat onontbeerlijk. Femke Bennenbroek van ZINZIZ heeft ons daar (weer) voortreffelijk bij geholpen. Daarbij is het gedachtengoed van arbeidsontwikkeling-instrument DARIUZ als basis gebruikt (zie artikel elders op deze website).
Van daar uit kunnen de werkgelegenheidsprojecten in Vlaardingen optimaal ingevuld worden.

Werkgeversdienstverlening

Ook is een werkgeversbenadering en acquisitieplan ontwikkeld en geoperationaliseerd. En ingebracht in het ‘regionale werkbedrijf’. Werkgevers zijn huiverig om mensen uit de Bijstand in dienst te nemen. Daarvoor is de ‘no-riskpolis’ een goed instrument, daarnaast kunnen kandidaten middels een pay rol constructie ook aan het werk geholpen worden. Werkgeversrisico’s zijn daarmee afdoende afgedekt.

Sociale Werkvoorziening

Tenslotte, het SW-bedrijf heeft een inhaalslag kunnen maken: de medewerkers die gedetacheerd kunnen worden, zijn geselecteerd en worden voorbereid op een mogelijke detachering; zodat meer mensen ‘naar buiten’ kunnen en goede ambassadeurs kunnen zijn voor diegenen die die stap nog kunnen gaan maken. De werkprocessen die daarvoor nodig zijn, zijn ingericht. Trainingen (waaronder werknemersvaardigheden) zijn georganiseerd. De opdrachten van bedrijven voor het werkbedrijf zijn gestegen. Kosten zijn beheerst gedaald en efficiency en effectiviteit van werken is toegenomen. De ‘rust’ is daar weergekeerd.

Visie op ‘beschut werken’

Joost Struijk van BEMC heeft voor de gemeente Vlaardingen een aanzet gemaakt voor een visie op beschut werk in het kader van de ‘beschutte voorziening ‘vanaf 1 januari 2015. Vraag is of gemeenten het SW-bedrijf afbouwen of kandidaten die daarvoor geïndiceerd zijn door het UWV een arbeidsovereenkomst aanbieden. Wat zijn de (ook financiële ) consequenties ? Een actuele kwestie die uiteindelijk in de politieke arena wordt besproken en besloten. De ‘Tilburgse variant’ is daarbij volop in discussie.

Joost Struijk van BEMC is vanaf 1 juni 2014 tot aan 1 februari 2015 werkzaam geweest als eindverantwoordelijk interim manager Sociale Zaken en Werk van de Gemeente Vlaardingen. Per 1 februari 2015 is Stroomopwaarts opgericht en zit zijn opdracht erop.