Groenhovenstraat 25
2311 BW Leiden
t (071) 513 49 71
m 06 22 469 263

 

‘re-integratie die wel werkt….’

TNO ‘er Blonk doet in een artikel verslag van het project dat BEMC, TNO en Orionis in 2013 zijn gestart als onderdeel van de nieuwe organisatie ‘Orionis Walcheren naar een Slagvaardige Toekomst’. Dit project is door mij in mijn hoedanigheid van algemeen directeur a.i. van Orionis Walcheren in co – creatie met TNO opgezet. Daarvoor was een aanzienlijke investering in geld en menskracht nodig en het toenmalig bestuur van Orionis Walcheren heeft deze samenwerking in een periode van medio 2013 tot en met 2014 (ook financieel) mede mogelijk gemaakt. Er was dus draagvlak bij de politiek en dat was de eerste voorwaarde.
Lees verder ...

Sociale Werkvoorziening: gemeenten gaan bezuinigen

Alle gemeenten staan voor een strategische heroriëntatie als gevolg van de dreigende kortingen op de uitkering uit het Gemeentefonds en op de specifieke uitkeringen. Denkt u ook dat de gemeentelijke bijdrage daalt, krijgt het SW-bedrijf minder werk van klanten, is uw SW-bedrijf structureel verliesgevend en wilt u de financieel-economische positie op de korte en lange termijn versterken? BEMC kan SW-bedrijven en gemeenten ondersteunen...
Lees verder ...

Participatiewetgeving: aanbod BEMC aan gemeenten!

Wat is de opgave voor gemeenten? Hat kabinet wil onder meer de werkgelegenheidstaken voor met name ‘mensen met een grote afstand tot werk’ bij gemeenten onderbrengen. Deze 'decentralisaties' vanuit het Rijk gaan gepaard met forse bezuinigingen: budgetten voor de financiering daarvan zijn gekort, het gemeentelijk participatiebudget wordt fors lager en zwaar belast, waardoor gemeenten veelal moeten bezuinigen respectievelijk uitgaven ‘ombuigen’. De re-integratiebudgetten moeten derhalve...
Lees verder ...

Unieke samenwerking Orionis, BEMC, TNO en Zinziz: slagvaardig naar de toekomst..!

BEMC in de persoon van Joost Struijk heeft de fusie en inrichting van de (arbeids)organisatie Orionis Walcheren als algemeen directeur (a.i.) geleid. Orionis Walcheren is de samenvoeging van SW-bedrijf, Sociale Dienst en Kredietbank Walcheren. Speerpunt was de inrichting van...
Lees verder ...